Ventilatsioon

 • Ventilatsioonisüsteemide puhastamine
 • Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja mõõtmine
 • Ventilatsioonisüsteemide fiiberoptiline kaardistamine
 • Ventilatsioonisüsteemide fiiberoptiline remont
 • Ventilatsioonisüsteemide puhtuse kaardistamine
 • Ventilatsioonisüsteemide desinfitseerimine (Refine Global meetodil või vajadusel desinfitseerimisvahendiga)
 • Ventilatsioonisüsteemide puhastusplaanid (nn viie aasta plaanid)
 • Filtrite ja tarvikute paigaldamine puhastamise käigus
 • Teavitamine remondivajadusest
 • Ventilatsioonikanalite ümbriste puhastamine
 • Ripplagede ja nende kohal oleva ruumi puhastamine

Ventilatsioonikanalite tolmususe mõõtmine

Taatakseen asiakkaalle korkeatasoisen palvelun SIS OY ja ABBOy ovat kehittäneet jo 10v. sitten ilmastointikanavien pölyisyyden mittausmenetelmän, jolla voidaan todeta kanavien puhdistuksen tarve ja suoritetun puhdistustyön laatu. Mitattuja arvoja voidaan verrata Sisäilmayhdistyksen antamiin suosituksiin. Kliendile kõrgetasemelise teeninduse tagamiseks on SIS Oy ja ABB Oy juba kümme aastat tagasi välja töötanud ventilatsioonikanalite tolmususe mõõtmise meetodi, millega saab kindlaks teha kanalite puhastamise vajaduse ja tehtud puhastustöö kvaliteedi. Mõõdetud väärtusi saab võrrelda Soome ruumiõhu ühingu soovitustega.

Meie mõõtemeetod on mugav kinnisvara ja ventilatsiooniseadmete hooldusega tegelevatele ettevõtetele, kinnisvara omanikele ja teistele. Mõõtmiseks läheb vaja lihtsaid seadmeid ja me õpetame oma meetodi teile kiiresti selgeks. Lisateabe saamiseks kirjutage aadressil [email protected].

Vajadusel kaardistame kliendi ventilatsioonisüsteemi puhtust mõõtes kokkulepitud ulatuses saasteainete kogust ventilatsioonikanalites. Ventilatsioonisüsteemi puhtuse kaardistamine maksab 80–120 € / 1000 m.

 

Suomen Ilmastointi ja Savunpoisto Oy on osalenud Soome töötervishoiuameti (Työterveyslaitos) uuringus „Ventilatsioonisüsteemide puhtus ja puhastamine haiglate statsionaarsetes osakondades“. Lisateave uuringu kohta:http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Ilmanvaihtojarjestelmat.pdf

Põhjalikud nõuded ventilatsiooniseadmetele ja nende puhastamisele on kehtestatud näiteks Soome valitsuse määruses töökohtade ohutus- ja tervisekaitsenõuete kohta (577/2003) ja ehitusnormides.

Soome siseministeeriumi määrus ventilatsioonikanalite ja -seadmete puhastamise kohta (pdf, 112kt)