Ilmastointi

 • Ilmastointijärjestelmien puhdistukset
 • Ilmastointijärjestelmien säädöt ja mittaukset
 • Ilmastointijärjestelmien kuitukartoitukset
 • Ilmastointijärjestelmien kuitusaneeraukset
 • Ilmastointijärjestelmien puhtauskartoitukset
 • Ilmastointijärjestelmien desinfiointi (Refine Global menetelmällä tai tarvittaessa desinfiointi aineella)
 • Ilmastointijärjestelmien puhdistussuunnitelmat (ns. 5-vuotis suunnitelmat)
 • Suodattimien ja tarvikkeiden asennukset puhdistusten yhteydessä
 • Korjaustarpeista tiedottaminen
 • Ilmastointikanavien päällisten puhdistukset
 • Alakattojen ja niiden yläpuolisten tilojen puhdistukset

IV-kanavien pölynmittaus

Taatakseen asiakkaalle korkeatasoisen palvelun SIS OY ja ABBOy ovat kehittäneet jo 10v. sitten ilmastointikanavien pölyisyyden mittausmenetelmän, jolla voidaan todeta kanavien puhdistuksen tarve ja suoritetun puhdistustyön laatu. Mitattuja arvoja voidaan verrata Sisäilmayhdistyksen antamiin suosituksiin.

Mittausmenetelmä on kätevä kiinteistö- ja IV-huoltoliikkeille, kiinteistön omistajille yms. Mittauksen tekemiseen tarvitaan yksinkertaiset laitteet ja menetelmän opetamme nopeasti. Lisää tietoa saat ottamalla yhteyttä [email protected].

Tarvittaessa teemme ilmastointipuhtauskartoituksen asiakkaille mittaamalla ilmastointikanavien epäpuhtauksien määrän sovituilta osin.

Suomen Ilmastointi ja savunpoisto Oy on osallistunut Työterveyslaitoksen tutkimukseen Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla. Lisää tutkimuksesta :http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Ilmanvaihtojarjestelmat.pdf

Ilmanvaihtolaitteistoista ja niiden puhdistamisesta säädetään laajemmin muun muassa valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) sekä rakentamismääräyksissä.

Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta (pdf, 112kt)