Ventilation

 • Ü s ventilationssystem rengöring
 • Ventilationssystem i reglering och m y s o onvarieties
 • Luftventilen y s fiberoptiska kartläggning
 • U av S vent reparationsfiberoptiska system
 • U s ventilationssystem i renheten av mappn
 • U S desinficera ventilationssystem (Global metod Förfina delta v jag desinfektionsmedel vid behov)
 • Ü s planer för rengöring av ventilationssystem (så kallade femårsplaner)
 • Installation av filter och tillbehör för rengöring av k a i gus
 • Anmälan om behovet av reparationer
 • Um Bristen rengöring av ventilationskanaler
 • Utrymmet ovanför undertaket och rengöring

Mätning av damm i ventilationskanalerna

För att säkerställa en hög servicenivå till kunden är SIS Ltd ochABB Ltd för tio år sedan utvecklade en metod för att mäta damm i ventilationskanaler, som kan upptäcka de kanaler där rengöring och kvaliteten på städning gjort. Uppmätta värden kan jämföras medrumsluften finländska företags rekommendationer. Vår mätmetod är ett bekvämt och ventilationsutrustning underhåll, fastigheter företag, fastighetsägare och andra. Du måste mäta enkla produkter och vi lär dig snabbt lära hans metod. För mer information, vänligen skriv till [email protected]

Vid behov vi kart kundens ventilationssystem renhet genom att mäta mängden av luftföroreningar i den mån överenskomna kanaler. Kartläggning städningen av ventilationssystemet kommer att kosta 80-120 € / 1000 meter.

Suomen Ilmastointi och Savunpoisto Oy i Finland har varit involverad i företagshälsovården (Työterveyslaitos) undersökning av ”renhet och rengöring av ventilationssystem på sjukhus vårdavdelningar.” För mer information om studien:http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Ilmanvaihtojarjestelmat.pdf Noggrann rengöring av utrustning och ventilationskrav införs, till exempel den finska regeringen reglering av arbete för säkerhet och hälsa (577/2003) , och byggnormer.

Finska ministeriet för inrikesventilationskanaler och rengöring av utrustning (PDF, 112 kB)

Vid behov vi kart kundens ventilationssystem renhet genom att mäta mängden av luftföroreningar i den mån överenskomna kanaler. Kartläggning städningen av ventilationssystemet kommer att kosta 80-120 € / 1000 meter.

 

Suomen Ilmastointi och Savunpoisto Oy i Finland har varit involverad i företagshälsovården (Työterveyslaitos) undersökning av ”renhet och rengöring av ventilationssystem på sjukhus vårdavdelningar.” För mer information om studienhttp://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Ilmanvaihtojarjestelmat.pdf

Noggrann rengöring av utrustning och ventilationskrav införs, till exempel den finska regeringen reglering av arbete för säkerhet och hälsa (577/2003), och byggnormer.

Finska ministeriet för inrikesventilationskanaler och rengöring av utrustning (PDF, 112 kB)